cheerers بازیکن پرسپولیس مهدی طارمی دروازه بان

cheerers: بازیکن پرسپولیس مهدی طارمی دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس طارمی عالی ترین بازیکن بازی با الهلال

گت بلاگز اخبار اجتماعی معلوم نيست رانت بليت مترو در کجاست / محسن ‌هاشمي

در سومين جلسه شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دستور جلسه اول به بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر پایتخت کشور عزیز

معلوم نيست رانت بليت مترو در کجاست / محسن ‌هاشمي

محسن هاشمي: معلوم نيست رانت بليت مترو در کجاست

عبارات مهم : ایران

در سومين جلسه شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دستور جلسه اول به بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به بانک شهر، مصوبه ابلاغي در تاريخ 22 مرداد 96 تخصیص داده شده است يافت. در ابتداي دستور جلسه ابراهيم اميني، نايب رئيس شورا در تشريح دستور جلسه اول گفت: فرمانداري در وهله اول اين مصوبه را تأييد کرده بود ولی قبل از پايان مهلت دوباره آن را رد کرده هست. بااين حال، از نظر من نامه اعتراضي فرمانداري به موارد قانوني خاصي اشاره نکرده هست.

معلوم نيست رانت بليت مترو در کجاست / محسن ‌هاشمي

در ادامه جلسه، مرتضي الويري به عنوان نماينده کميسيون برنامه و بودجه درخواست کرد اين مصوبه از دستور خارج شود و گفت: امتياز صدور کارت بليت الکترونيک به بانک شهر اتفاق مثبتي بود که به همه کشور قابل تعميم است و با هزينه کمتر مي توان کارت هاي الکترونيک را صادر کرد و منع قانوني ندارد.

او ادامه داد: ولی ايرادي که به مصوبه شوراي چهارم وارد بوده بحث انحصارگرايي است زيرا براي واگذاري خدمات بايد مناقصه گذاشته مي شد و اينکه شوراي پنجم به طرف انحصار برود با سياست هاي کلي سازگار نيست. از سوي ديگر، شهرداري تا 1400 براي صدور کارت هاي بليت الکترونيک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با شرکت توسن قرارداد دارد و مي تواند در صورت نقض قرارداد شکايت کند. امروز در کميسيون برنامه و بودجه جلسه اي داشتيم و مي خواهيم اين مصوبه براي بررسي بيشتر به اين کميسيون ارجاع شود.

در سومين جلسه شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دستور جلسه اول به بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر پایتخت کشور عزیز

در ادامه، افشين حبيب زاده، عضو کميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيک نيز درخواست کرد مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به بانک شهر به اين کميسيون بازگشت داده شود و گفت: فرمانداري در نامه اعتراضي خود اعلام کرده که با توجه به گزارش واصله درخواست لغو اين مصوبه را دارد و بايد معلوم شود اين گزارش واصله چيست؟ از سوي ديگر، شهرداري سهم 9 درصدي در بانک شهر دارد و نمي تواند درخواست ترک مناقصه دهد. درهمين راستا پيشنهاد مي شود طرح به کميسيون عمران و حمل و نقل برگشت داده شود.

در ادامه جلسه محمد سالاري، رئيس کميسيون معماري و شهرسازي با تأکيد بر اينکه در هر حال اعتبارات صدور کارت بليت الکترونيک بايد در بانکي واريز شود و از آنجايي که شهرداري سهم 9 درصدي در بانک شهر دارد ترجيح مي دهد اين اعتبارات در همان بانک شهر باقي بماند، گفت: از سوي ديگر، فرمانداري ابتدا مصوبه را پذيرفته بود ولی ناصر اماني، معاون شهردار وقت در نامه اي دو تا سه صفحه اي به فرماندار توضيحاتي ارائه مي کند و درحال حاضر نماينده شهرداری بايد بگويد در آن نامه چه گفته شده است هست.

در ادامه رئيس شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از نماينده شرکت فناوري بانک شهر و تابش فر، معاونت شهري این بانک درخواست کرد توضيحاتي دراين باره ارائه کنند.

معلوم نيست رانت بليت مترو در کجاست / محسن ‌هاشمي

محسن هاشمي در ادامه گفت: گردش مالي شرکت توسن حدود صد ميليارد تومان در سال است و اموال مترو و اتوبوسراني در بانک شهر گردش دارد و شرکت توسن که فروش بليت مترو و اتوبوسراني را بر عهده دارد، خصوصي هست. با توجه به درآمد، شرکت توسن بايد ضررده باشد و به قول امروزي ها مشخص نيست رانتش در کجاست.

در ادامه جلسه تابش فر، معاونت شهري بانک شهر پشت تريبون رفت و گفت: اين پول خرد بايد به بانک شهر بازگردد تا براي پروژه هاي شهري استفاده شود. از سوي ديگر، همکاري شهرداري با بانک شهر در راستاي يک پارچه سازي مديريت شهري است و کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بايد در اين زمينه براي همه شهرها الگو باشد.

در سومين جلسه شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دستور جلسه اول به بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر پایتخت کشور عزیز

افشين حبيب زاده با اشاره به اينکه فقط 9 درصد سهام بانک شهر به شهرداري تخصیص داده شده است دارد، اظهار کرد صحبت هاي تابش فر را قبول ندارد. محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر در ادامه با اشاره به اينکه شورا و بانک شهر مي درخواست کردند اين امکانات را از شرکت توسن در راستاي يکپارچه سازي مديريت شهري بگيرند، افزود: شورا و بانک شهر قصد داشتند شبکه واگذاري بليت الکترونيک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به بانک شهر انتقال یافته کنند تا کل عمليات حمل و نقل پایتخت کشور عزیزمان ایران به این بانک انتقال یافته شود و هدفشان يکپارچه سازي بود. در گذشته در مترو هم قصد داشتند اين تراکنش از سوي يک معاونت انجام شود ولی اين حرکت ممکن است باعث شود انگيزه کار از بين رفته و خدمات رساني دچار مسئله شود.

وي ادامه داد: براي مثال همين الان نگهداري دستگاه هاي کارتخوان مترو دچار مسئله شده است و انگيزه اي براي ساختن آن وجود ندارد. امروز به دليل اينکه مديريت ها چندگانه شده است مسئوليت ها از بين رفته هست. از طرفي فرمانداري اعتراض کرده شوراي شهر نمي تواند در معاملات شهرداري دخيل باشد. شورا مي تواند پيشنهاد کند ولی نمي تواند دخالت کند. علت مخالفت فرمانداري اين بوده که در گذشته شوراي چهارم با لابي طرح را رد کرده و شهرداري دوباره با لابي آن را به اجرا درآورده هست.

معلوم نيست رانت بليت مترو در کجاست / محسن ‌هاشمي

در نهايت با اعتراض برخي از نمايندگان همچون مرتضي الويري، افشين حبيب زاده و محمد عليخاني قرار شد مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت الکترونيک شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به بانک شهر به دليل وجود ابهامات و لزوم بررسي کارشناسي تر به کميسيون هاي شوراي پنجم ارجاع شود.

علاوه بر اين، محسن هاشمي در جلسه دیروز شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به نمايندگي اعضاي شورا در مجامع قانوني گفت: مجامعي را که مسئله نداريم، ابلاغ مي کنيم و مابقي به کميسيون ها و کارگروه ها براي بررسي محول مي شود. صدراعظم نوري، عضو شوراي پنجم دراين باره گفت: نهادهاي مردمي امروز در حوزه هاي متفاوت مانند زنان، محيط زيست و حتي حمل و نقل فعال هستند.

ما در شورا پنج کميسيون داريم و مي توانيم در اين نهادها عضو داشته باشيم. در ادامه مسجد جامعي گفت: ما براي سمن ها و شوراياري ها مديريت همکاری جويانه تعريف و طبق آن عمل مي کرديم و البته کاستي هايي وجود داشت. همه اين موارد آيين نامه دارد و طبق آن بايد در کميسيون فرهنگي و اجتماعي بررسي شود و اين کميسيون نماينده معرفي کند ولی راجع به معرفي نماينده براي مواردي که ابهام دارد دو راه داريم؛ مي توانيم مصوبات گذشته را بازبيني کرده يا باز هم به آن عمل کنيم.

اخبار اجتماعی – وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: ایران | شهرداري | الکترونيک | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog